Problemschack

Schackproblem

 

Schackproblem och schackstudier kallas ibland för ”schackspelets poesi”. I ett schackproblem gäller det att hitta en matt i ett visst antal drag, t.ex. ”matt i två drag” eller ”matt i tre drag”.Vit gör det första draget och sätter matt i sitt andra eller tredje drag. I en schackstudie är betingelsen ”vit drar och vinner” eller ”remi”.

En studie är oftare än ett problem en ställing som skulle kunna uppkomma i ett vanligt schackparti. I en studie ska man försöka att använda så få pjäser som möjligt för att visa en strategisk eller taktisk ide. Om iden är bra spelar det inte så stor roll om lösningen är tre eller tjugo drag lång.

De vanliga eller ORTODOXA schackproblemen (matt i två drag t.ex.) har tappat popularitet i problemistkretsar eftersom ett modernt dataprogram kan lösa dem på någon sekund.

Istället inriktar man sig på problemformer som inte de vanliga dataprogrammen kan lösa, hjälpmatt, självmatt och fantasiproblem.

I en HJÄLPMATT är det svart som börjar (!) och man hjälps åt för att svart ska bli matt i föreskrivet antal drag.

I en SJÄLVMATT är det vit som börjar och vit vill bli mattsatt men svart vill inte sätta vit matt, så vit måste tvinga svart att sätta honom matt!

Det är verkligen ett slags tvärtomschack! Även problem med hjälppatt eller självpatt förekommer.

Det finns en tidning för problemschack som heter Springaren. Den utges av Svenska problemschackklubben, SPK. Ett medlemskap i klubben ger även en prenumeration på tidningen, som brukar komma ut ett par gånger om året. I Springaren frodas schackliga avarter , med fantasipjäser som giraffer,älgar.nattsvärmare och neonlejon. Schackformer som spökschack, gallerschack, Einsteinschack , Circeschack, med flera kan ge ett förvirrande intryck vid första anblicken.

”Man ska bli överraskad av ett schackproblem, det är vad som kännetecknar ett bra problem, det innehåller en överraskning” sade Bo Lindgren, den ende svensk som utsetts till stormästare i komposition. Det finns pristävlingar för problem och studier. De kan jämföras med en konstutställning. Dekompositioner som prisbelönas har fallit domaren i smaken och olika domare har olika tycke och smak. Israel, Ryssland och Rumänien är länder där problemkonsten frodas.

Vad har då schackspelaren för glädje av att lösa problem och studier?

”Bra träning!” sade Estlandsmästaren Kaido Kulaots när han fick ett papper med åtta schackstudieställningar utan lösningar.

 

Ett problem: Matt i två drag (H.von Gottschall) Vit Kh7 Db3 Le4 Sf7 bonde g7

Svart Kf6 bonde e6

 

Gunnar Holmquist