Tankeläsnig

Tankeläsning

Kristallen tar hjälp av tankeläsare- kroppsspråksträning tar schackklubben till superettanKnappt har årets allsvenska säsong avslutats innan krafttag tas inför 2010/11 års säsong. Kristallen Schackklubb kom i år tvåa i division I. Detta är förvisso en hedrande placering, men inom förstalaget finns en uttalad vilja att avancera i systemet och detta backas nu upp av klubben som helhet. Som ett led i satsningen på att lyfta Kristallen till superettan och högre har klubben nu anlitat ”tankeläsaren” Henrik Fexeus.Henrik Fexeus har kommit till insikt om att schackspelare, precis som pokerspelare har ordlösa ”tells” som avslöjar mycket om deras spelsätt. Under året har Fexeus varit flitig gäst vid Kristallens lagmatcher och inför nästa års säsong har han mycket att berätta för kristallarna om deras motståndares tankebanor.– I många fall har jag funnit belägg för att man genom studier av spelares kroppspråk kan förutse om inte  exakt vilka drag de kommer göra så  åtminstone ett urval av de främsta så kallade kandidatdragen som de funderar över, förklarar Henrik Fexeus.Henrik Fexeus visar under ett träningspass Mikael Näslund vilka ”tells” han ska vara uppmärksam på för att på så sätt förstå om motståndaren överväger de rätta dragen eller ej. Foto: Jens Petersson.Genom att träna Kristallens spelare så kommer de kunna se igenom sina motspelare och därmed få ett ovärderligt informationsövertag.– Jag är övertygad om att det finns mycket att vinna, i synnerhet i tidsnödssituationer, på att veta om din motståndare överhuvudtaget har övervägt om en ställning innehåller taktiska förvecklingar eller ej. Det är inte svårt att träna upp en känsla för detta och sedan utnyttja den rätt, förklarar Fexeus.I nästa steg, avslöjar Fexeus, finns planer på att utforska ett mer omstritt område, ett område som för tankarna till den omstridda VM-matchen mellan Karpov och Kortjnoj och den senares anklagelser om att Karpov tagit hjälp av parapsykologen Zukhar.– Ja, vi har i träningen experimenterat med att låta en bättre spelare telepatiskt hjälpa svagare spelare med tips om vilka drag de behöver göra.Uppgiften bekräftas av KSK:s tävlingsledare Mikael Näslund.– Det stämmer, och ger man sådant stöd  inom laget så borde det väl sportligt sett vara OK kan man tycka. Men vi vill inte anklagas för fusk så innan vi tillämpar även dessa kunskaper inväntar vi svar på den skrivelse vi sänt till allsvenska kommittén med en begäran om att få regelverket runt detta utrett.

Enligt kanslichef Kent Vänman på Sveriges Schackförbund har det dock till dags dato ännu inte inkommit någon sådan skrivelse till förbundskansliet varför man från förbundets sida ännu inte vill spekulera i hur ärendet kommer att hanteras.

 

Harald Hervor

fotnot: För en fylligare bakgrund om Henrik Fexeus, se dennes hemsida http://www.henrikfexeus.se/

eller läs någon av hans böcker, såsom t ex ”Konsten att läsa tankar”.

Detta inlägg är taget från Kristallens hemsida. http://www.kristallen.org/