Verksamhetsberättelse för 2014

Pyramidens SK

Verksamhetsberättelse för 2014

 

 

Styrelsen

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret varit:

 

Lennart Smith

Ordförande

 

Michael Bergman

Kassör, skattmästare

 

Rune Ljungberg

Sekreterare

 

Representant vid Stockholms Schackförbunds kongresser har varit Lennart Smith.

 

 

Revisor

 

Stefan Lindh.

 

Valberedning

 

Varlberedningen bestod av Simon Marder

 

Föreningsmöten

 

Stadgeenligt hölls årsmöte den 17:e januari 2013 och 17 april 2014.

 

Styrelsearbetet

 

Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten. Mötena har i regel ägt rum mellan kl. 19:00 och 22:00 på fredagar. För intern kommunikation använder styrelsen företrädesvis e-post. Lennart Smith har varit Pyramidens SK:s postmottagare.

Det är ett ständigt pågående arbete med vår hemsida. Under året har hemsidan i styrelsens ögon ytterligare förbättrats. Mer om hemsidan nedan.

Sidan vässas också hela tiden så att den förhoppningsvis kommer högt upp på Google och andra sökmotorer när man t.ex. söker på schack. En önskan är att få in fler partier från medlemmar, analyser samt berättelser från schackresor etc.

 

 

Ungdomsverksamhet 2014

 

Tränare

 

Junioransvarig och ungdomsledare: Lennart Smith och Gunnar Holmquist

 

Regelbunden verksamhet (ca 0 juniorer)

 

Vid ett tillfälle hade vi någon junior som snabbt försvann. Vi har haft en viss verksamhet på Katarina skola som lades ned snabbt.

 

 

 

 

 

Stockholmsserien

 

Säsongen 2013/14 spelade vi med ett lag i Stockholmsserien, Pyramidens SK I. Laget   kom på plats 3 i division 5.

 

 

LAG-DM

 

Vi hade under året inte något lag i LAG-DM. Vi har planerat för att ha ett lag i Lag-DM under nästa säsong.

 

 

 

Individuella tävlingar och turneringar under 2014

 

Våra individuella tävlingar under 2014 har inte rönt något större intresse. Det enda undantaget var en snabbschackstävling under hösten 2014. Vi får hoppas att spelarna kommer vilja spela i våra TÄVLINGAR UNDER 2015. Intresset verkar vara större nu då 15 spelare redan har anmält sig till ”Det stora myntslaget”. Det är en tävling för spelare upp till 2099 i rating.

 

 

 

Ekonomi

 

Pyramidens SK skall vara bra för alla sina medlemmar.

Vi strävar efter att öka antalet medlemmar för att bli en lagom stor och trevlig klubb. Inkomsterna från medlemsavgifterna går till största delen åt till de direkta kostnader vi har för avgifter till Sveriges Schackförbund, Stockholms Schack-förbund och hyran för vår klubblokal i kvarteret Pyramiden.

En betydande del av vår ekonomi bygger på det årliga Fas3-bidraget från Arbetsförmedlingen. Enligt donationsbestämmelserna ska bidraget användas till ungdomsverksamhet och klubblokal. Utan tillskottet från Arbetsförmedlingen hade vi inte haft den ungdomsverksamhet som är långsiktig och väsentlig för Pyramidens SK:s framtid och dessutom hade vi haft väsentligt högre medlemsavgifter.

Den donation vi fick fått från Michael, Rune och Lennart har gett möjligheten att starta tävlingen ”Det stora myntslaget”. Tävlingen fick mycket god respons från spelarna.

 

 

Resultat- och balansräkning samt budget för 2014 redovisas i separat bilaga.

 

 

Årsavgifter

 

Medlemsavgiften är 400 kr per år för ordinarie seniormedlemmar. Juniorer som undervisas betalar 200 per termin+ avgifter för material och extraträning.

 

Vi föreslår oförändrat 400 kr som årsavgift för seniormedlemmar fr.o.m. kalenderåret 2016. Detta kommer att gälla såväl huvudmedlemmar som icke huvudmedlemmar.

 

 

Den ekonomiska redovisningen finns på hemsidan en vecka före stämman (senast 10 april).

 

 

REVISIONSBERÄTTELSE PYRAMIDENS SCHACKKLUBB 2014

 

 

 

 

 

Vid granskning av Pyramidens schackklubbs räkenskaper för tiden 2014-01-01 – 2014-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Bokföringsprogrammet håller hög kvalitet och intäkter och kostnader är generellt sett styrkta med verifikationer och bokförda med god ordning. Saldot på bank och postgiro per 131231 har kontrollerats och inga differenser föreligger.

 

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke anledning till anmärkning. Därför föreslår jag årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

 

Sthlm 150310

 

 

 

 

 

Stefan Lindh

Revisor Pyramidens Schackklubb

 

 

 

IT/Hemsida

 

Pyramidens SK:s första hemsida lanserades i slutet av 2012. Den stora fördelen och enkelheten med WordPress har nu börja visa sig. Flera personer lägger själva in material utan att de behöver vänta på att en webmaster lägger ut det. Video/bilder/text läggs in direkt från t.ex. mobiltelefon. Sidan är ”smartphone”-anpassad, dvs. man kan i sin telefon på ett snyggt och grafiskt sätt enkelt besöka vår hemsida. Möjligheter finns numera också att på ett enkelt sätt spela igenom partier. Partier som spelas på ICC visas nu regelbundet. SaMichaelmt att det alltid finns dagliga studier i tre olika svårighetsgrader.

 

Utbildningar finns både på hemsidan samt som nedladdningsbara pdf-filer. En Pyramidens SK shop ska öppnas. Det är en egenfinansierad butik i samarbete med flera externa finansiärer, där klubbens medlemmar erbjuds rabatterade priser på allt i butiken. En egen YouTube-kanal finns också, där vi kommer att ha utbildningsfilmer etc. Vi kommer öppna ett eget rum på playchess.com. Vi införde ett månatlig ebrev med information. Under 2014 snyggades hemsidan upp.

 

 

 

 

 

Ordförandens slutord

 

Pyramidens SK:s målsättning är långsiktig överlevnad. Vår inriktning är att vara en trevlig klubb för alla våra medlemmar. Alla som tycker om schack är lika mycket välkomna. Vår spellokal i kvarteret Pyramiden passar oss bra.

Pyramidens SK:s målgrupp ska helt enkelt vara personer som vill spela schack. Centralt är då att vi har välarrangerade tävlingar. För att delta i lagtävlingar behöver vi förutom spelare även lagledare. Lagledaren har bestämda uppgifter för laget, men enligt vårt sätt att se det skall denne inte behöva övertala spelare att delta i laget.

Klubben är bara tre år gammal. Ungdomsverksamheten är en förutsättning för vår överlevnad som aktiv klubb. Under 2015 hoppas styrelsen på en stor juniorsatsning, vilket även resulterat i stora framgångar både antalsmässigt, verksamhetsmässigt men också resultatmässigt. En förutsättning för detta är att vi har juniortränare med hög kompetens och bra pedagogisk förmåga.

Detta år har varit mitt tredje år som ordförande. När jag åtar mig uppdrag är det alltid ett långsiktigt arbete för mig, dvs. i det fall jag har medlemmarnas förtroende är min avsikt att leda klubben fram till vårt femårs jubileum.

Den styrelse vi för närvarande har är en mycket erfaren. Styrelsen har under året haft konstruktiva möten och diskussioner. Styrelsen är dessutom mycket aktiv och samtliga deltar på våra klubbkvällar och/eller i våra lagmatcher.

 

 

Stockholm den 17 mars 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NamnteckningSm1

………………………………………………………………….                    Lennart Smith

 

 

 

 

………………………………………………………………………….                   Rune Ljungberg

 

 

 

……………………………………………………………………….…                  Michael Bergman