Årsmöte fredagen den 2015-04-17 klockan 19:00

 

KALLELSE och DAGORDNING

 

Årsmöte fredagen den 2015-04-17 klockan 19:00

I klubblokalen om vi kan boka denna annars hos Lennart Smith, Skånegatan 66 portkod 8436

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Varje medlem i klubben har rösträtt på årsmötet.

 

Dagordning

 

1 Mötets öppnande

 

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

2 Upprop av medlemmarna ombuden samt justering av röstlängden

 

3 Godkännande av dagordning

 

4 Frågan om mötets behöriga utlysande

 

5 Val av en justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet och tillika

vara rösträknare

 

6 Protokoll från föregående årsmöte  

 

7 Information från styrelsen om klubbens verksamhet och budget.

Lag-tävlingar

  • Ekonomi

Kassören, Michael Bergman, informerade om de ekonomiska läget klubbkassan. Cirka 9000 kronor. Fas -3:an Gunnar Holmquists fortsättning i klubben två åt framåt. Gör att läget ser bättre ut.  Frågan om Stiftelse och Fonder togs för diskussion. Boken ”Fonder och Stiftelser” skall in inskaffa sig. Att söka fonder i olika fonder. Tex: ungdomsverksamheten.

  • Tävlingar

5a Det stora Myntslaget 2015. Tävlingen sponsrades av styrelsen. Tävlingen gick bra. Domare tackade spelare för en väl genomfört tävling. Bilderna från prisutdelningen togs av Michael Bergman och övriga bilder togs av Rune Ljungberg. En spelare har väcks frågan om två grupper till nästa år. Styrelsen kommer undersöka om det är möjligt och återkommer mer information.

 

Lag-tävlingar

Det fördes diskussion om att ställa upp med ett lag i Div 4 i Lag-DM kommande säsong 2015/2016. En dispensansökan att använda Per Einar för Lag-DM och Stockholms Serien om Per Einar vill att vi ska engagera Oss.

 Individuella tävlingar

En helt ny idé hur klubbmästerskapet skall spelas. Tre helger är föreslaget. Vi undersöker med bokningen vilka datum. Tävlingen får inte krocka med andra tävlingar som spelas på helgerna.

 

 

8 Propositioner av styrelsen om bland annat FAS: 3 arnas arbete

 

Fas:3arna ska hjälpa till med hemsida, Cafeteria och skolverksamhet.

 

Höstplanering

Klubbmästerskapet spelas enligt tre helger.

KM i Blixt spelas enligt Fide-blixt 3+2. Elo registreras kommer att kosta 500 kronor till Fide.

Föredrag – Förslag till årsmötet. Förslaget innebär att man kan föreslå både Föredragshållare och ämne. Föredragaren får normalt sätt inget betalt. Föredragshållaren blir bjuden förtäring.

 

Götgatans dag

Klubben ställer upp och representera sig. Där man informerar om att spela schack eller gå med i schackklubben Pyramidens SK.

 

 

9 Motioner och förslag från medlemmar i klubben.

 

 

 

10 Medlemsavgifter till Pyramidens SK

Medlemsavgift 2015

Medlemsavgiften för senior är 400 och för junior 400 kronor.

 

 

11 Val av ordförande i klubben

 

12 Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte eventuella suppleanter.

 

13 Val av förtroenderevisor på ett år

 

14 Val av valberedning om minst en person och eventuell suppleant

 

15 Övriga ärenden

 

16 Avslutning av Årsmöte

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Bilagor:

1 Röstlängd

2 Proposition

3 Motioner

4 Valberedningsförslag

5 Eventuellt protokoll från förra årsmötet

 

 

Klubben bjuder på förtäring! Hjärtligt välkomna!

Stockholm den 15 mars 2015

Pyramidens SK

Skånegatan 66

116 37 Stockholm

Tel: 08-640 04 09, Mobil: 0709-942 462

E-postadress: lslennartsmith@gmail.com