Styrelseprotokoll 2015-04-10

Pyramidens SK                                   Datum

Ordinarie styrelsemöte                                 2015-04-10

  • Mötets öppnande

Ordförande, Lennart Smith öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna till dagens möte. Niklas Johansson, adjungerades till mötet.

  • Sekreterare för mötet valdes Rune Ljungberg
  • Dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes av mötet.

  • Ekonomi

Kassören, Michael Bergman, informerade om de ekonomiska läget klubbkassan. Cirka 9000 kronor. Fas -3:an Gunnar Holmquists fortsättning i klubben två åt framåt. Gör att läget ser bättre ut.  Frågan om Stiftelse och Fonder togs för diskussion. Boken ”Fonder och Stiftelser” skall in inskaffa sig. Att söka fonder i olika fonder. Tex: ungdomsverksamheten.

  • Tävlingar

5a Det stora Myntslaget 2015. Tävlingen sponsrades av styrelsen. Tävlingen gick bra. Domare tackade spelare för en väl genomfört tävling. Bilderna från prisutdelningen togs av Michael Bergman och övriga bilder togs av Rune Ljungberg. En spelare har väcks frågan om två grupper till nästa år. Styrelsen kommer undersöka om det är möjligt och återkommer mer information.

5b Lag-tävlingar

Det fördes diskussion om att ställa upp med ett lag i Div 4 i Lag-DM kommande säsong 2015/2016. En dispensansökan att använda Per Einar för Lag-DM och Stockholms Serien.

5c Individuella tävlingar

En helt ny idé hur klubbmästerskapet skall spelas. Tre helger är föreslaget. Vi undersöker med bokningen vilka datum. Tävlingen får inte krocka med andra tävlingar som spelas på helgerna.

  • Ungdomsverksamheten och skolschack

Satsning på skolschacket på Erikdalskolan till hösten 2015. Lennart skickar information angående Erikdalsskolan till Rune. Vilka personer som är kontaktpersoner på skolan. Rune Ljungberg som arbetar på Stockholms Schackförbund blir ansvarig för att verksamheten och går igång med hjälp av Gunnar Holmquist. Lennart kollar möjligheten ytterligare en fas 3:an kan hjälpa till med ungdomsverksamheten.

Det blir en inbjudan, Schackgrupper och tävlingar på skolan/Skolmästerskap. Själv idé med skolverksamheten eleverna skall bli medlemmar i Pyramidens SK. Skolan rektor säger 10 kronor per termin. Fritid/Skolan. Träningsmaterialet får eleven betala.

 

  • Årsmötet 17 april

Klubben bjuder medlemmar på förtäring.

Förslag angående Annonsering, Reklam, Fonder(Stiftelser

Ekonomiska berättelse

Verksamhetsberättelse

Valberedelsens förslag till ny styrelse = Sittande styrelse skall gälla.

 

  • Nya medlemmar till klubben

Per Einar och Lars-Åke?

8a Nya spelare till Rune Ljungberg som är medlem i Pyramidens SK. Har tidigare varit A-medlem i Sällskapet. Blir huvudmedlem i Pyramiden i fortsättningen. Det kommer att bli en övergång från Sällskapet till Pyramiden.  Rune väljer i fortsättningen representera Pyramiden SK från hösten 2015, såsom lagtävlingar och individuella tävlingar. Även Lan Lidén är ny medlem.

8c Medlemsavgift 2016

Medlemsavgiften för senior är 400 och för junior 200 kronor.

9 Höstplanering

Klubbmästerskapet spelas enligt tre helger.

KM i Blixt spelas enligt Fide-blixt 3+2. Elo registreras kommer att kosta 500 kronor till Fide.

Föredrag – Förslag till årsmötet. Förslaget innebär att man kan föreslå både Föredragshållare och ämne. Föredragaren får inget betalt. Föredragshållaren blir bjuden förtärting.

 

10 Götgatans dag

Klubben ställer upp och representera sig. Där man informerar om att spela schack eller gå med i schackklubben Pyramidens SK.

 

11 Övrigt

Att representera klubben vid Stockholms Schackförbunds kongress. Styrelsen kommer att

Föreslå årsmötet representant till Stockholms Schackförbunds kongresser.

 

 

12 Nästa styrelsemöte

Återkommer om datum senare.

 

13 Mötets avslutande

Ordförande Lennart Smith tackade samtliga intresserade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Mötesanteckningar, Sekreteraren Rune Ljungberg.

 

 

 

Lennart Smith, Ordförande  —————————————————————-

 

 

Rune Ljungberg, Sekreterare               —————————————————————