Elorankade tävlingar

Bestämmelser för Elorankade tävlingar

 

Sveriges Schackförbund betalar avgifterna till Fide för alla Elorankade turneringar, förutsatt att arrangören följer nedanstående bestämmelser.
De kompletta reglerna finns på http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=161&view=article och för titelturneringar påhttp://www.fide.com/fide/handbook.html?id=163&view=article.

– Tävlingen ska registreras minst en vecka före start via rating officer Tapio Tikkanen. Använd denna blankett för att registrera tävlingen.

– Du kan kontrollera att tävlingen är registrerad här.

– Registrerade domare som får döma i Elo-turneringar finns listade här.

– Alla domare ska i rapporten anges med Fide-ID, annars kommer de inte att räknas. Använd inte svenska tecken eller accenter i namn på rapporten.

– Speltiden måste vara minst 2 timmar om någon har över E2200, minst 90 minuter om någon har över E1600, annars minst 60 minuter. Vid tilläggstid räknar man ut vad tiden blir om partiet pågår i 60 drag. Ibland förekommer snabbare ronder i början av en turneringen, och det ska då anges i rapporten.

– Om man använder dragkontroll så ska den första vara efter 40 drag.

– Rapporten ska skickas till rating officer inom en vecka från sista ronden. Enklast görs rapporten i Swiss-Manager.

– Skriv tiden på engelska i kortform, t.ex. 40/2 + 1 h, 40/2 + 30 min, 90 min + 30 s/m,
40/90 + 30 min +30 s/m.

– Alla spelare som deltar i en Eloregistrerad turnering måste ha ett Fide-ID, och det är viktigt att alla spelare anges med rätt Fide-ID. En turnering där någon spelare saknar Fide-ID kommer inte att ratingberäknas, inte för någon spelare. Svenska spelare som är medlemmar i SSF och spelar en Elo-turnering i Sverige, men saknar Fide-ID, tilldelas ett Fide-ID av ratingofficeren då rapporten skickas in.
Observera att detta inte gäller utländska spelare, som måste ha ett Fide-ID eller skaffa sig det från sitt eget lands ratingofficer. Ansvaret för att ingen utländsk spelare utan Fide-ID deltar in en Eloturnering ligger på arrangören.

– Ange födelsedatum på spelare utan Fide-ID, och land om ej SWE.

– Kvinnor ska anges med ”F” i fältet ”sex”, män behöver inte anges.

– Alla spelare måste ha ett aktuellt medlemskap i en klubb ansluten till SSF.

– Det är lottningsfilen från programmet som ska skickas till RO.

– Du kan kontrollera att rapporten har skickats till Fide här.