Svensk tävlingsstandard 2014

svensktavlingsstandard2014

 

Svensk tävlingsstandard

Utrustning

*Spelbord bör ha ett djup på minst 70 cm, och vid livesändning minst 75 cm, eftersom livebrädena är något större än vanliga bräden.

*Vid livesändning rekommenderas turneringsbräden med seriell port istället för USB/bluetooth-bräden, eftersom seriell port är säkrare.
*Digitalklocka av modell DGT XL eller DGT 2010 bör användas. Spelare och domare gynnas av enhetlighet vad gäller klockor då det är lättare att lära sig att använda en typ av klocka som används regelbundet.
*På DGT 2010 används program 21 för att ställa in tiden 40/90 + 30 min + 30 sek/drag med dragräknare. Samma speltid kan också fås med program 19, men då utan dragräknare.
Program 19 är felaktigt från fabrik på klockor med vissa serienummer, varför det inte bör användas. Den som upptäcker att en klocka har fel på program 19 bör markera detta på klockan.

Betänketid

*Med den normala betänketiden, alltså 40/90 + 30 min + 30 sek/drag, ska dragräknare
användas. Då ser spelare direkt att de får den extra tiden efter 40 drag och slipper vara
osäkra. Domarna bör lära sig att kontrollera dragräknarens värde under partiet då det kan
hända att ovana spelare inte hanterar klockan helt korrekt, vilket kan medföra att antalet
drag på klockan och därmed tiden vid dragkontrollen inte stämmer.

Spelregler

Fides schackregler och SSF:s tävlingsbestämmelser ska användas.

Remianbud.

Om förbud mot remianbud används ska förbudet gälla under de första 40 dragen.

Mobiltelefon

Det är förbjudet att ha mobil/dator påslagen inom tävlingsområdet. Vid titelturneringar och andra toppturneringar ska en spelare vars mobiltelefon, eller annat elektroniskt kommunikationsmedel, inte är avstängd inom tävlingsområdet under pågående spel förlora partiet. Motståndaren ska tilldömas vinst utom i de fall motståndaren inte kan sätta matt genom någon serie av regelrätta drag.
I andra tävlingar ska en spelare vars mobiltelefon/dator används eller ringer inom tävlingsområdet varnas. Dessutom ska domaren dra tio minuter från spelarens betänketid och han ska ge motståndaren fem minuters tillägg till betänketiden. Vid ny förseelse ska domaren döma förlust av partiet utom i de fall motståndaren inte kan sätta matt genom någon serie av regelrätta drag. Tidsavdrag får inte ske med mera än att spelaren har minst en minuts betänketid (plus eventuell tilläggstid) kvar för alla återstående drag till närmast påföljande tidskontroll.

Alkohol

Alkoholkonsumtion inom spelområdet ska vara förbjuden.
Arrangörer ska agera mot spelare och ledare som uppträder berusade eller på annat sätt
störande. Spelare som är alkoholpåverkad under pågående parti ska diskvalificeras från
tävlingen.

Sen ankomst

Spelare som inte sitter vid brädet senast 30 minuter efter utsatt starttid ska förlora partiet.