Sveriges Schackförbund

 

Kansliet

Förbundskansliet 

Sveriges Schackförbund
Kabelvägen 19, 602 10 Norrköping 

Telefon: 011-10 74 20
Telefontider: Måndag-Fredag 09.00-16.00 

E-post: kansliet@schack.se  

Plusgiro: 65 22-7 

 

Kent_Vanman_90

Kent Vänman

 

Kanslichef, Schack i skolan, Ungdomstävlingar
Kent Vänman
011-10 74 20
kent.vanman@schack.se 

Niklas_Sidmar_90

Niklas Sidmar Information, Tävling, Ekonomi
011-10 74 20
niklas.sidmar@schack.se

 

Regler & domare

Regel- och domarfrågor i Sveriges Schackförbund (SSF) hanteras av Tävlings- och regelkommittén. Ansvarig för dessa frågor i kommittén är Rating officer Tapio Tikkanen.

 

Tapio Tikkanen

Tapio Tikkanen

 

Rating Officer
Tapio Tikkanen, Annita Där Öst, 665 91 Kil
0554-710 90, 0708-14 98 35
tapio.tikkanen@schack.se

Regler

Schackregler 

SSF:s tävlingsbestämmelser  

Disciplinära åtgärder 

Domare 

Fideregistrerade svenska domare 

Fides information om licensavgifter för domare 

Elorankade tävlingar 

Bestämmelser om Elorankade tävlingar