Stockholms Schackförbund

 

stockholms schackfrbunds logo

Stockholms Schackförbund

Stockholms Schackförbund

 

Organisationsnummer 80 20 02- 9321          Postgiro 25 79 58-9         Bankgiro 822-1301    Hemsida  www.stockholmsschack.se

 

Salongerna

 

Schacksalongerna

Schacksalongerna

 

Telefon Tel 08-668 78 77

Öppettider Mån – Fre 15:00 – 22:00 Lör – Sön STÄNGT (Undantag när tävlingar spelas)

salongerna@stockholm.bostream.se

Hitta oss Ringvägen 9C, 118 23 STOCKHOLM

Karta

Café bokningar Sonia Julin Mobil:070-092 69 95

E-post: sonia.julin@stockholmschack.nu

 

 

Kansliet

Karta

 Adress  Telefon  E-post  Kanslichef
 Hornsgatan 82, 118 23 STOCKHOLM  08-669 36 54  stockholms.schackfrbund[at]telia.com   Jonas Sandbom
 

Jonas Sandbom

Jonas Sandbom

 Mobil 073-613 19 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Stockholms Schackförbunds styrelse 

stockholms schackfrbunds logo

Riksorganisation

Sveriges Schackförbund

www.schack.se

 

 

  Post i styrelsen  Foto  Namn  Adress Postnummer  Postadress mobil E-mail
 Ordförande (Ordförande Rilton Kommitén (RK))  wikander  Jan Wikander  Hornsgatan 84  118 21   STOCKHOLM     xzpert@hotmail.com
 Vice Ordförande.  Ordförande. Informations Utskottet (IU)  Spångberg Robert Spångberg  Kronobergsgatan 43, 4tr  112 33   STOCKHOLM  070-862 59 79  robban.himself@bredband.net
Skattmästare/Kassör     Gunnar Wahlberg        070-515 72 30  gunnar1@hotmail.com
 Sekretare              
Ledamot Johannes Haddad1   Johannes Haddad        076-171 19 74  johannes74@hotmail.com
 Ledamot   Simon Marder är styrelseledamot.  Shimon Marder        073-972 61 98  simonmarder@hotmail.com
Ledamot     Dorit Patzer          
 Ledamot     Tobias Pettersson          
1:e suppleant      Joel Sjöstrand          
2:e suppleant
   Niklas Ljunglöf        073-733 44 52  
               
               
               
       

Valberedning 

Sammankallande   Svante Wedin  Svante Wedin           
 Ledamot  Bjorn Gambäck   Björn Gambäck          
 Ledamot  Anders Larsson    Anders Larsson          
 Suppleant söderborg   Berndt Söderborg          
 
Revisorer
Revisor Grant_Thornton_logotyp Grant Thornton
Föreningsrevisor Tommy Bech_Kristenssen Tommy Bech-Kristensen